Co všechno umí kočka sdělit svým ocasem

Publikováno
min read

Objevte krmivo, které vyhovuje výživovým potřebám vašeho mazlíčka

Find a dog food that fits your pet’s needs

Find a cat food that fits your pet’s needs

Vaše kočka využívá řeč těla, kterou dokáže sdělit, jak se cítí. Tyto signály zahrnují postoj, postavení uší, výraz obličeje a samozřejmě velmi výmluvnou polohu ocasu. Kočičí ocas vám toho může hodně naznačit o tom, co se kočce zrovna odehrává v hlavě a je to dobrý ukazatel nálad. Pozorujte chvíli chování své kočky a brzy začnete mít dobrou představu o tom, co všechno kočka umí svým ocasem sdělit.

Všechny projevy řeči těla je samozřejmě nutné vykládat spolu se všemi ostatními projevy a vše je třeba posuzovat v daném kontextu. Obecně řečeno vám ale tyto výmluvné signály mohou pomoci vaši kočku lépe pochopit. 


Poloha ocasu: vztyčený vzhůru

Když vaše kočka prochází svým územím a drží přitom ocas zvednutý do výše, vyjadřuje tím sebedůvěru a spokojenost. Organizace Battersea Cats Home uvádí, že když kočka drží ocas vztyčený vzhůru, často to znamená, že od vás něco očekává, například oblíbenou hračku nebo krmivo. A povšimněte si také špičky vztyčeného ocasu: mírné záškuby v něm mohou signalizovat obzvláště velkou spokojenost.

Poloha ocasu: stočený nad zády jako otazník

Když u kočky zaznamenáte takto stočený ocas, můžete si udělat přestávku v tom, co zrovna děláte, a jít si s ní pohrát. Tato poloha ocasu často znamená, že kočka je ve hravé náladě a je připravena si s vámi užít trochu zábavy.

Poloha ocasu: dole

Mějte se na pozoru! Ocas směřující přímo dolů může naznačovat, že je kočka zrovna velmi vážná a také může signalizovat agresivitu. Mějte ale zároveň na paměti, že některá plemena, jako jsou Perské kočky, nosí ocas v této poloze běžně, aniž by k tomu měly nějaký zvláštní důvod.

Poloha ocasu: obtočený kolem chodidel a/nebo tlapek

Tato poloha je častá v případě, že je kočka z nějakého důvodu obezřetná. 

Poloha ocasu: stažený

Ocas stažený blízko k tělu signalizuje strach. Vaše kočka se něčeho bojí.

Poloha ocasu: zježený

Ocas připomínající čistící štětku na potrubí znamená, že vaše kočka je vážně rozrušená a/nebo vystrašená a snaží se vypadat větší, aby odvrátila nebezpečí. Když je kočka v takovém stavu, nepokoušejte se jí dotýkat, jinak se stanete obětí jejích ostrých drápů a zubů.

Poloha ocasu: švihání

Pokud vaše kočka rychle švihá ocasem tam a zpět, podle PDSA se jedná o známku toho, že začíná být rozrušená či rozzlobená. Může se také stát agresivní, berte to proto jako varování a držte se zpět.

Poloha ocasu: kývání

Ocas, který se pomalu kývá ze strany na stranu, obvykle znamená, že kočka se na něco soustředí. Tuto polohu můžete vidět těsně před tím, než se kočka vrhne na hračku nebo zatímco pozoruje ptáka venku za oknem. 

Poloha ocasu: obtočený kolem jiné kočky

Ocas obtočený kolem jiné kočky je známkou přátelství a náklonnosti, podobně jako když pro vyjádření sympatií vezmete někoho kolem ramen. 

Související články

Související produkty