Metody výcviku koťat

Publikováno
minutové čtení

Objevte krmivo, které vyhovuje výživovým potřebám vašeho mazlíčka

Find a dog food that fits your pet’s needs

Find a cat food that fits your pet’s needs

Všichni víme, že psa je možné naučit základním povelům. Jak je tomu ale u koček? Kočky nejsou společenští tvorové jako psi, proto neocení chválu stejným způsobem. Jak ale jistě víte, kočky jsou velmi inteligentní zvířata a jsou schopny naučit se různým druhům chování.

Šedá kočka žvýká a trhá toaletní papír

Jak vycvičit kotě

S výcvikem je u kotěte důležité začít co nejdříve, aby se mohlo učit pravidla domácnosti postupně, jak vyrůstá. Jistě nechcete, aby vám kotě šplhalo po záclonách, škrábalo nábytek nebo neustále vyskakovalo na kuchyňskou linku. Výcvik kotě zaměstná fyzicky i mentálně, naučí je pravidlům sociální interakce a dobrému chování a také posílí vaši vzájemnou vazbu.

Tréninkové lekce dělejte krátké, protože koťata neudrží dlouho pozornost a snadno se začnou nudit. Při každé lekci se zaměřte pouze na jeden povel, aby to kotě nemátlo. Povely procvičujte na různých místech v domácnosti, aby se na vás kotě naučilo reagovat v různých prostředích.

Nejjednodušší druh výcviku spočívá v přesměrování pozornosti kotěte od nechtěného chování k něčemu jinému. Připravte si různé hračky a když kotě začne dělat něco, co nemá, přesměrujte jeho pozornost k hračce. Když bude mít kotě k dispozici hračky, zaměstná ho to mentálně i fyzicky (a bude méně pravděpodobné, že se bude chtít věnovat něčemu, co dělat nemá). Hračky také můžete postříkat sprejem s obsahem šanty kočičí, která povzbuzuje k další aktivitě.

Běžné problémy s chováním u koček

Některé běžné druhy problematického chování se u koček dají vyřešit výcvikem, což dále posílí vazbu mezi vámi a vaším kotětem.

  • Škrábání nábytku.
  • Agresivní chování vůči lidem nebo jiným zvířatům.
  • Strach z kočičího záchodku a návštěv u veterináře.
  • Obtížné podávání léků.

Správný přístup k výcviku kotěte

Jednou z nejčastějších výcvikových metod je metoda pozitivního učení, která je založená na upevňování pomocí odměn. Když chcete například naučit kotě povelu „Sedni!“, přidržte mu pamlsek u nosu a zvedejte jej nahoru směrem k jeho čelu (tím by měl jít jeho nos nahoru a zadní část těla dolů). Pamlsek mu dejte hned poté, co se zadní čast jeho těla dotkne země. Po několika opakováních můžete přidat slovní povel „Sedni!“ ve chvíli, kdy si kotě sedá a to bude brzy schopno chování reprodukovat, když uslyší tento slovní povel. Pozitivní učení můžete využít i pro jiné součásti výcviku, například když chcete kotě naučit, aby stálo v klidu při česání nebo když chcete, aby si zvyklo na cestování v autě.

Pokud budete mít štěstí, vaše kotě bude z učení nadšené a ochotné. Hrozí ale i riziko, že vás bude ignorovat. Každé kotě je jiné a výcvik se může stát zkouškou vaší trpělivosti. Vyhraďte si na něj každý den trochu času. Pokud máte doma i jiné kočky, nezapoměňte, že každá má svou vlastní osobnost a odměnou pro ně tedy mohou být různé věci.

Také mějte na paměti, že kočky nechápou tresty a nereagují na ně dobře. Trest vaši kočku vystresuje a podnítí ji k tomu, aby od vás utekla a schovala se, což může vést k problémům se zdravím a s chováním. Upevňování správného chování pomocí odměn je mnohem účinnější a odměna může přijít v podobě podrbání na hlavě, hry s oblíbenou hračkou a/nebo chutného pamlsku. Takové pozitivní učení založené na odměnách naučí vaše kotě spojovat si správné chování s pozitivním výsledkem.

Jak u koček řešit nevhodné chování

Existuje několik důvodů, proč vaše kočka neposlouchá. Může být vystresovaná ze změn, které nastaly v domácnosti, nemocná nebo prostě nechápe, že se jedná o nevhodné chování. Člověk si někdy myslí, že se kočka chová nevhodně, protože je na něj naštvaná nebo zlomyslná, ale obvykle tomu tak není. Mějme na paměti, že to, co mnozí lidé nazývají „nevhodným chováním“, jako například škrábání, je ve skutečnosti u koček normální. Mnohé případy takového chování nemůžeme (a ani bychom neměli chtít) potlačit, protože jsou vrozené a důležité pro dobrou životní pohodu zvířete.

Když místo trestu přesměrujete kotě k jiné aktivitě, je pravděpodobnější, že bude zase poslouchat. Když na něj budete tlačit, zvíře se může cítit ohrožené, což může v důsledku způsobit ještě větší stres a špatné návyky a také to může poškodit vaše vztahy. Pozornost kotěte můžete přesměrovat k věcem, které chcete, aby dělalo. Když například začne škrábat pohovku, jemně jej přeneste ke škrabadlu a když jej začne škrábat místo pohovky, dejte mu odměnu. Za správné chování také vždy kotě pochvalte. Dejte mu pamlsek za dobře odvedenou práci a ono se naučí spojit si takové chování s odměnou.

Pokud máte podezření, že nevhodné chování vašeho kotěte je způsobeno nějakým onemocněním, obraťte se neprodleně na veterináře. Malá a mladá zvířata mohou onemocnět rychleji než dospělí jedinci.

Recenzovaly Dr. Emma Milne BVSc FRCVS a Dr. Aileen Pypers, BSc, BVSc, PGDip

Související články

Související produkty