Kočka a dítě: Připravte se na seznámení 

Publikováno
min čtení

Objevte krmivo, které vyhovuje výživovým potřebám vašeho mazlíčka

Find a dog food that fits your pet’s needs

Find a cat food that fits your pet’s needs

Jak Vaše kočka zareaguje na nový přírůstek do domácnosti a jak zajistíte, aby kočka s dítětem dobře vycházela? Veterinářka a specialistka na studium chování Francesca Riccomini radí, jak připravit kočku na příchod dítěte do domácnosti.

Pro mnoho majitelů koček je kočka členem rodiny, a proto má rovnoprávný přístup ke všem výhodám společné domácnosti. Z kočičího pohledu se pak jedná především o lidskou pozornost, která je často vyžadována, kdykoliv je zrovna někdo doma. Je tedy soužití kočky s dítětem možné?

Střed pozornosti

Majitelé o své domácí mazlíčky často pečují jako o děti a velmi často je také rozmazlují. Pokud to vyhovuje povaze kočky a všem zúčastněným, je to zcela v pořádku. Problémy však mohou nastat, když do domácnosti z ničeho nic přibude skutečné dítě.
Pokud je kočka starší a má jenom velmi malé nebo dokonce negativní zkušenosti s miminky a malými dětmi, zejména pokud je získala již jako kotě v důležitém období kočičí socializace, která probíhá od dvou do sedmi týdnů stáří, mohou být i závažné. Mnozí majitelé získali své kočky dlouho poté, co prošly tímto vývojovým stadiem nebo neměli v jeho průběhu možnost seznámit koťátka s malými dětmi. Tato absence zkušeností nabytých v časných stádiích života sice nemusí být překážkou, přesto je však vhodné začít budoucí soužití plánovat a připravovat dlouho před narozením dítěte.

Každá kočka reaguje jinak

Jak konkrétní kočka zareaguje na nový přírůstek do rodiny, závisí na genetických predispozicích (kromě samotného živočišného druhu také na plemenu a původu), osobnosti a zkušenostech. Někdy také nezbývá než uznat, že tyto předpoklady harmonické soužití kočky s miminky a malými dětmi jednoduše neumožňují. Majitelé proto někdy po pečlivém zvážení všech okolností dojdou k závěru, že další chov konkrétního mazlíčka v domácnosti s malými dětmi není zodpovědný a najdou své kočce nový kvalitní domov, který lépe vyhovuje jejím potřebám. Toto rozhodnutí je však bohužel často bráno na lehkou váhu a následná agrese mazlíčka vůči dítěti nebo značkování teritoria močí (jehož stimulem může být nepřipravený příchod dítěte do domácnosti) často končí bezvýchodnou situací, ze které je třeba kočku zachránit. Smutnému konci bohužel nelze vždy předejít, ale při pečlivém promyšlení a naplánování existuje dobrá šance, že se mu vyhnete.

Harmonické soužití

Abyste co nejvíce zvýšili šance své rozšířené rodiny na šťastné soužití, je třeba zvážit dva aspekty: prostředí a charakter domácího mazlíčka. Vaše kočka potřebuje mít svůj vlastní pelíšek, misku na jídlo a na vodu, hračky, toaletu atd. Tyto náležitosti by měly být v místě, kde neobtěžují ostatní členy domácnosti, současně by však místo mělo být vybráno tak, aby to vyhovovalo kočce – toaleta musí být na místě, kde má kočka soukromí, neruší ji provoz domácnosti běžný na chodbě nebo v kuchyni a které je vzdáleno od jejího krmiva. Škrabadlo by zase mělo být blízko domovních dveří nebo tam, kde kočka značkuje své teritorium drápáním. Pokud je to možné, umístěte kočičí krmivo a pelíšek na vyvýšené místo nebo na místo, které lze ohradit dětskou ohrádkou. Poskytnete tak kočce alespoň čas potřebný k úniku před průzkumnými výpravami batolete. Pokud je pravděpodobné, že se při příchodu dítěte do domácnosti aktuální umístění pelíšku, toalety a dalších potřeb Vaší kočky ukáže jako nepraktické nebo nevhodné, je třeba začít ihned jednat. Při tom je důležité, zejména u starších koček, provádět změny postupně.

Kousek soukromí

Myslete na to, že kočky obvykle řeší nepříjemné situace a potencionální hrozby ukrytím, pokud možno na nějakém vysoce položeném, odděleném a tmavém místě, ze kterého mají dobrý přehled o situaci, aby ji mohly bezpečně vyhodnotit. Kočičí útočiště snadno vyrobíte z papírové krabice postavené na bok nebo kočičího iglú, které umístíte na skříň či jiný nábytek nebo na pevnou poličku. Podobná útočiště rozmístěte doma na více různých místech, zejména tam, kde budete trávit nejvíce času se svým dítětem, a podpořte kočku v jejich použití tím, že jí v nich uděláte pelíšky z oblíbených pokrývek nebo do nich umístíte chutné odměny.

Zákaz vstupu

Často se stane, že má kočka volný přístup do budoucího dětského pokoje. Přístup je vhodné kočce zakázat dlouho předtím, než dítě začne v pokoji skutečně bydlet. Abyste zmírnili odmítavou reakci a zabránili frustraci z nové bariéry, nastříkejte zavřené dveře a jejich rám přípravkem Feliway nebo je potřete čisticími kapesníčky na pleť. Nezapomeňte, že kočky žijící doma budou více ovlivněny i nejmenšími změnami svého prostředí než kočky, které mohou chodit ven.

Změny teritoria

Čichové ústrojí koček je velmi citlivé a pachy jsou pro kočku domácí důležitým prostředkem komunikace. Jakákoliv změna pachového profilu teritoria kočky proto může mít na kočku závažné dopady a může ji opravdu vyvést z rovnováhy. Tento fakt bývá často opomíjen, ale vysvětluje, proč vybavení potřebné pro dítě, které nakoupíte ještě před jeho narozením, bývá cílem značkování nebo močení. Kočka se jednoduše pokouší uklidnit označením nového vybavení svým vlastním pachem. Proto je někdy užitečné ošetřit dětské vybavení, jako jsou například kočárky, postýlky a vysoké židle ke stolu, feromony. Ze stejného důvodu je také vhodné získat od přátel a příbuzných co největší množství předmětů každodenní dětské potřeby, aby si kočka mohla dopředu zvyknout na širokou škálu pronikavých pachů, se kterými se bude později neustále setkávat. Pro náš necitlivý čich mohou být tyto pachy téměř neznatelné, ale pro kočku mohou představovat důležitý rušivý vliv. Postupné a cílené zařizování potřebným vybavením by mělo nejenom snížit jeho nejrůznější rušivé vlastnosti díky tomu, že si na něj kočka bude moci pomalu zvyknout, ale také Vám umožní vytvářet podmínky pro utváření pozitivních asociací, například podáním oblíbeného krmiva nebo rozehráním oblíbené hry ve chvíli, kdy je přinesete domů.

Pochvaly, hry a krmivo

Nezapomeňte také na základní pravidlo, které říká, že byste neměli domácí zvířata konejšit, když jsou vystrašená nebo úzkostlivá, protože tím vše jenom zhoršíte. Místo toho byste měli podporovat kočku v klidném chování při konfrontaci se stresujícími faktory pochvalami, mazlením, hraním nebo podáváním krmiva. Stejně jako čich mají kočky také velmi dobrý sluch, mnohem lepší než my. Proto stojí za to kočce přehrávat záznamy zvuků, které dítě běžně vydává, například pláče, broukání, křiku apod. Záznamy začněte přehrávat nejprve potichu. Opět pak odměňujte pouze chování, ve kterém chcete kočku podpořit, a zvyšujte hlasitost při přehrávání pouze postupně, až uvidíte, že se již kočka umí s aktuální hlasitostí vyrovnat.

První setkání

Samozřejmě je také užitečné přijímat návštěvy s miminky a malými dětmi, ale v případě malých dětí buďte velmi opatrní. Setkání s malými dětmi, které si chtějí za každou cenu hrát, může být pro kočku velmi náročné. Při vzájemných setkáních nikdy nenechávejte děti s kočkou bez dozoru a dohlédněte na to, aby děti s kočkou správně a ohleduplně zacházely. Děti by se nikdy neměly pokoušet zvedat kočku, na jejíž bezpečné zvednutí nemají dost síly. Měli byste jim také vždy nejprve ukázat, jak držet rukou pod břichem celou váhu zvířete, aby kočka nikdy nevisela za přední nohy. Nezapomeňte ani na to, že některé horlivé děti ve snaze splnit pokyn, že nesmí kotě nebo mladou kočku nikdy upustit, mohou nechtěně mačkat kočku příliš silně a ve výsledku jí ublížit stejně jako děti, které jsou surové a bezcitné. Nejlepší je proto zůstat u bezkontaktního setkání, například u her s napodobeninou rybářského prutu, míčky, světlem baterky na stěně nebo tichého sezení poblíž kočky a případně dětem povolit kočku ohleduplně pohladit nebo vyčesat, pokud jí to nebude příliš vadit. Při tom se opět snažte kočce zážitek co nejvíce zpříjemnit pochvalami nebo odměnami, abyste v kočce upevnili pozitivní asociace spojené s přítomností malých dětí. Nikdy nikomu nedovolte, ani malým dětem, aby kočku podporoval ve hrách s prsty, špičkami chodidel nebo jakoukoliv jinou částí lidského těla. Podobné hry mohou vést k nechtěnému zranění a někdy také k problémům s agresivitou.

Postupná změna

Pokud je Váš vztah s kočkou velmi blízký, může se stát, že po příchodu dítěte do domácnosti již na kočku nebudete mít tolik času. Proto je vhodné a vůči kočce ohleduplné emocionální intenzitu vztahu dostatečně včas zmírnit. Odhadněte svůj nový časový rozvrh a zvykněte kočku na nový program, o kterém jste si jisti, že jej budete moci v budoucnu zachovat. Potřebné změny zavádějte postupně, abyste minimalizovali jejich dopad. Pokud je Vaše kočka zvyklá, že jí většinu času věnujete všechnu svou pozornost, začněte se jí pomalu věnovat o něco méně. S tímto cvičením začněte pokud možno co nejdříve před příchodem dítěte do domácnosti. Intervaly, po které se kočce záměrně nebudete věnovat, pak můžete po krůčcích a podle přizpůsobivosti kočky postupně prodlužovat. Strukturované hry nebo česání zahajte ve chvílích, které vyhovují vašemu novému časovému rozvrhu a potřebám kočky, ale pokud to bude kočce vadit nebo ji to bude stresovat, nevěnujte jí zvýšenou pozornost, protože byste její negativní pocity jenom posílili a mohla by se po Vás dokonce ohnat.

Problémy chování

Pokud Vaše kočka trpí problémy s chováním, které jste zatím neřešili, měli byste se nyní začít jejich řešení opravdu věnovat, protože pozdvižení a rozruch způsobené příchodem malého dítěte je mohou jenom zhoršit. Po příchodu dítěte se pokuste vyhradit své kočce nějaký čas a pokračovat v zaběhnutém programu. Pro kočky je velmi důležitá předvídatelnost. Jestliže jste příliš zaneprázdněni plněním požadavků dítěte a nemáte na kočku dostatek času, zvažte pozvání přátel nebo příbuzných, kteří si s kočkou individuálně pohrají nebo ji vyčešou. Pokud se kočka pokusí před Vašimi dětmi utéct, nikdy jí v tom nebraňte. Útěk je přirozenou reakcí koček na cokoliv nezvyklého. Pokusíte-li se kočku za každou cenu udržet na místě, rozrušíte ji, a pokud dojde k závěru, že je v pasti a ztratila kontrolu nad situací, její strach se může proměnit v agresivitu.

Příchod dítěte do domácnosti

Správné zvládnutí příchodu dítěte do domácnosti je zvláště důležité. Pokud jste provedli výše popsané přípravy, s trochou štěstí příchod dítěte nemusí kočku příliš rozrušit. Abyste dopady příchodu dítěte ještě zmírnili, můžete na různá místa v domácnosti spojená s pobytem dítěte umístit difuzéry přípravku Feliway. Kočce také můžete vrátit dobrou náladu pochoutkou, kterou často nedostává. Některé kočky začnou dětem věnovat zvýšenou pozornost až poté, co se začnou pohybovat. Plazící se nebo batolící dítě může kočku překvapit a jeho křik a broukání může kočku vyděsit. V tomto období je proto obzvláště důležité poskytnout kočce dostatek úkrytů. Děti by také nikdy neměly být vychovávány k tomu, aby pohlížely na domácí zvířata jako na hračky. Je nutné jim již odmalička vštěpovat respekt ke kočce, naučit je se ke kočce správně přiblížit a správně a vlídně se k ní chovat, aby mohly prožít krásné dětství v rodině, jejíž nedílnou součástí je dobře vychovaný domácí mazlíček, a odnést si ze společného soužití co nejvíce do budoucího života.

 

Související články

 • Dá se kočka vycvičit?

  I vaši kočku můžete vycvičit. Tipy, jak na trénink kočky. Společné cvičení s kočkou zlepšuje váš vztah.
 • Metody výcviku koťat

  Přečtěte si, jak vycvičit kotě, aby poslouchalo vaše povely bez použití trestů díky těmto užitečným tipům.
 • Jak naučit kočku chodit na záchod

  Pořídili jste si domů kočkolit, písek či jiný kočičí záchod a teď marně čekáte. Kotě čůrá všude, jenom ne tam, kde má. Tipy, jak naučit kočku na záchod.
 • Skáče vaše kočka ráda? Jak ji udržel při zemi

  Cute cat on windowsill Zjistěte, proč kočky rády skáčou a vyhledávají výšky a jak jim poskytnout alternativní možnosti, aby neskákaly na linku a nábytek.

Související výrobky