Jak spřátelit kočku se psem a ostatními mazlíčky

Publikováno
min čtení

Objevte krmivo, které vyhovuje výživovým potřebám vašeho mazlíčka

Find a dog food that fits your pet’s needs

Find a cat food that fits your pet’s needs

Seznámení nové kočky nebo kotěte s kočkou či psem, kteří s Vámi žijí, může stát mnoho úsilí. Přejete si, aby se všichni stali přáteli a novou kočku v domácnosti uvítali. Takto snadno to však proběhne jen zřídkakdy, přestože novou kočku pořizujete proto, abyste kočce, která s vámi žije, zajistili společnost. Ta však nejspíše nevyběhne a nebude nového příchozího vítat s roztaženými tlapkami! Opatrné a pečlivé seznamování může usnadnit cestu vedoucí k harmonickému soužití Vašich zvířat. Šanci na hladký průběh seznamování a na nejlepší možný začátek společného soužití zajistíte spíše tehdy, pokud si udržíte kontrolu nad celou situací, než když zvířata ponecháte, aby si vše vyřešila sama.

Seznámení dvou koček

Mějte na paměti, že kočky nemají potřebu být společenskými tvory. Na rozdíl od psů, orientovaných na život ve smečce, dokáží kočky fungovat zcela samostatně, aniž by se obklopovaly určitou společenskou strukturou. S největší pravděpodobností nebudou cítit potřebu mít společníka, přestože byste společnost další kočky uvítali. Kočky nelze přinutit, aby se navzájem měly rády. Některé budou žít po boku nově příchozího velmi snadno, jiné s ním nikdy nebudou vycházet nebo vedle sebe možná dokáží společně žít jen v nejistém příměří. Jediné co můžete udělat, je vyzkoušet to. Pokud však nedochází k soubojům o jídlo nebo bezpečné místo ke spaní (jak je tomu ve většině dobrých domácností), dokáží se kočky vzájemně akceptovat a některé si mezi sebou dokonce dokáží vytvořit něco, co by se dalo nazvat pevnou vzájemnou vazbou. Zatímco to, zda se kočky spřátelí, bude záviset na nich samotných, případný úspěch či neúspěch bude záviset na způsobu, kterým uvedete Vaši novou kočku či kotě do domácnosti a seznámíte je s kočkou či kočkami, které s vámi žijí. V okamžiku, kdy se ve vztahu objeví násilí či přílišný strach a kočka se bude cítit ohrožena, bude velmi obtížné změnit způsob jejího chování. Proto je nezbytné celý proces seznamování neuspěchat a zvířata seznamovat pečlivě a opatrně, čímž se zabrání nepřiměřeným reakcím. Zde jsou uvedeny některé faktory, které hrají roli při úspěšném sbližování koček:

Dospělé kočky nebo koťata?

Kotě je pro stávající kočku menší hrozbou, neboť ještě pohlavně nevyzrálo. Konkurenční boj lze také zmírnit, pořídíme-li si kotě opačného pohlaví, nežli je kočka žijící v domácnosti. Kastrace pomáhá odstranit většinu z těchto problémů, nemusí je však eliminovat zcela. Pokud si pořizujete dospělou kočku, může být opět vhodnější sehnat si jedince opačného pohlaví.

Správné načasování

Vyberte si méně rušné období, kdy v domácnosti panuje klid, vyhněte se svátkům, oslavám, návštěvám příbuzných a přátel a zajistěte si dostatek času, abyste se mohli zaměřit na klidné upokojování obou koček.

Důležitou roli hraje pach

Mějte na paměti, že pach je pro kočky nejdůležitějším smyslovým vjemem z hlediska komunikace a pohody. Ještě dříve než novou kočku seznámíte s Vaší stávající kočkou, můžete se pokusit o její integraci tím, že do domácnosti zanesete její pach, který později nebude pro stávající kočku tak cizí. Toho docílíte, budete-li obě kočky hladit, aniž byste si mezitím myli ruce, a poté oba pachy smísíte. Pachy také lze nastřádat do měkkého hadříku při jemném hlazení v oblasti hlavy a následně je možno tyto pachy roznést po domácnosti a nábytku. První setkání může být rovněž snesitelnější, jestliže svoji budoucí kočku přivykneme na pachy nové domácnosti a jiné kočky ještě před tímto prvním setkáním. Proto může být velmi užitečné, pokud první setkání koček pozdržíte o několik dní či dokonce o týden. Během této doby držte kočky v oddělených místnostech, poskytněte jim však možnost prozkoumat místnost a pelíšek druhé kočky, aniž by došlo k jejich setkání.

Použití ohrádky či přepravky při seznamování

Vaším úkolem je zajistit své nové i stávající kočce pocit maximálního bezpečí a zabránit útokům či zastrašování nově příchozího (občas i naopak). Problémy mohou nastat tehdy, pokud nezabráníte, aby se první setkání proměnila ve rvačku či štvanici. Tomu nejlépe zabráníte, použijete-li při prvních setkáních ohrádku pro koťata. Ohrádky pro koťata jsou ohrádky z kovových mřížek, přibližně o rozměrech 1 m x 0,75 m, 1 m vysoké a opatřené dvířky, které lze nechat otevřené nebo bezpečně zavřené. Kočka nacházející se uvnitř snadno vidí, co se děje okolo, ale uvnitř svého útočiště se cítí bezpečně.

Máte-li pocit, že se kočka cítí ohrožena, můžete zprvu přes horní část ohrádky přehodit pokrývku, a poskytnout tak kočce pocit většího bezpečí. Ohrádka umožňuje kočkám vzájemně se vidět, očichávat se skrz mříže a syčet a výstražně vrčet na sebe, aniž by mohlo dojít k útoku či hrozbě. Mříže jim umožňují těsný kontakt, zároveň jim však poskytují ochranu. Pokud jste si opatřili nové kotě, může být velmi užitečné použít větší ohrádku jako příbytek, ve kterém budete Vaše kotě zpočátku chovat. Ohrádka může pomoci při seznamování koček nebo v ní můžete kotě zavřít s nachystaným pelíškem a kočičí toaletou, když potřebujete někam odejít, a nechcete kotě vystavit nebezpečí nebo ohrožení. Kotě můžete do ohrádky zavřít na noc (zajistěte, aby mělo k dispozici vodu) s ostatními zvířaty v téže místnosti. Zvířata si tak na sebe budou moci v bezpečí přivykat. Pokud si nemůžete obstarat ohrádku či přepravní klec, můžete pro počáteční seznamování využít přepravku pro kočky nebo košík. Samozřejmě je nebude možné použít jako příbytek, ve kterém budou kočka či kotě zavřené delší dobu, neboť jsou příliš malé, stále však budou lepší než nic.

Jak při seznamování využít přepravku pro kočky či ohrádku

Dejte novou kočku nebo kotě do přepravky nebo ohrádky a vpusťte kočku, která s vámi žije, do místnosti. Pokud použijete přepravku pro kočky, umístěte ji na vyvýšené místo, aby mezi kočkami nemuselo dojít k přímému očnímu kontaktu, který by mohl vyvolat agresi. Pusťte svoji stávající kočku do místnosti, věnujte ji pozornost a přitom ji uklidňujte. Jestliže se kočka rozhodne utéct, aniž by prozkoumala nově příchozí kočku, nesnažte se ji k seznamování nutit, ale přijměte skutečnost, že celá věc bude trvat déle. Vaše kočka pravděpodobně patří k typu koček, které nevyprovokují agresivní setkání, ale zůstanou v ústraní a časem se s přítomností nové kočky v domácnosti postupně smíří. Pokud kočky projeví známky agrese, odveďte jejich pozornost nějakým hlukem a potom je odměňte za klidné setkání. Pomocí pamlsků se můžete pokusit kočky povzbudit, aby si zůstaly nablízku a smířili se se svojí vzájemnou přítomností a aby v nich vznikl pozitivní prožitek, spojený s touto událostí. Vaším cílem je, aby si kočky jedna druhou spojovaly s příjemnými zážitky, nikoliv s křikem či honičkami. Pokud používáte velkou ohrádku, můžete v době, kdy již kotě nebo kočka strávily v ohrádce několik dní, umožnit své stávající kočce volný přístup, aby si na sebe mohly postupně zvykat. Jestliže používáte přepravku pro kočky, bude zapotřebí vynaložit trochu více aktivity a organizovat častá setkání. U obou metod můžete začít krmením obou koček ve stejnou dobu, stávající kočka zůstane vně a nová kočka uvnitř ohrádky nebo přepravky na podlaze. V průběhu tohoto procesu může docházet k syčení či plivání, které by však postupem času mělo přejít ve zvědavost a rostoucí toleranci. Může to trvat několik dnů či týdnů, v závislosti na jednotlivých kočkách.

Setkání tváří v tvář

V okamžiku, kdy cítíte, že nastala správná chvíle, aby se kočky setkaly bez ohrádky, můžete k odvrácení jejich pozornosti opět použít jídlo. Pozdržte krmení, aby trochu vyhládly, a potom je v jedné místnosti společně nakrmte. Zvolte místnost, kde kočka bude moci uniknout za nábytek, vyskočit na nějaké vyvýšené místo nebo se v případě potřeby ukrýt. Položte krmení pro stávající kočku a pusťte novou kočku ven z košíku, aby se také šla najíst. Vaším úkolem bude posoudit, jak daleko od sebe mohou být. Pro začátek se je však nepokoušejte krmit bok po boku! Zachovejte klid, upokojujte je a požadované chování odměňte jejich oblíbenými pamlsky a pochoutkami. Posuďte, jak spolu kočky vycházejí. Je možné, že si najdou svá vlastní místa a stočí se do klubíčka ke spánku, je však také možné, že budete muset držet novou kočku ještě nějaký čas odděleně, a poskytovat jim příležitost k dalšímu sbližování při krmení. Jakmile si budete jisti, že nedojde k souboji či honičce, můžete začít využívat celý dům. Kočky si pravděpodobně najdou místa na spaní a vybudují návyky, které jim umožní žít v míru pod jednou střechou a těžit ze všech výhod, jako jsou krmení, teplo a pozornost. Při tom si na sebe postupně přivyknou a naučí se vzájemně akceptovat.

Jak dlouho to bude trvat?

Kočky se mohou začít tolerovat po jednom či dvou dnech, může to však také trvat několik týdnů. Kočky se mohou vedle sebe začít cítit uvolněně až po několika měsících, na nejlepší cestě k úspěchu jste však již tehdy, jestliže docílíte stavu, kdy mezi kočkami panuje pokojné příměří. Je překvapivé, jak studený deštivý den venku dokáže donutit dokonce i nejzarytější nepřátele sejít se společně u ohně poté, co snědli velkou misku jídla.

Seznámení se psem

Přestože psi a kočky jsou často považováni za nepřátele, je obvykle výrazně jednodušší seznámit novou kočku se psem než s jinou kočkou. Ačkoli se k sobě obě zvířata mohou zpočátku chovat ostražitě, jeden ve druhém nevidí přímého konkurenta a mohou spolu dobře vycházet.

Jestliže je Váš pes na kočky zvyklý, může být zpočátku z příchodu nové kočky do domácnosti rozrušený, brzy se však uklidní a nově příchozí mu rychle zevšední. Na novou kočku začne nahlížet jako na součást své smečky. Mnoho psů dokáže bez problémů žít s vlastními kočkami a zároveň vyhánět cizí kočky pryč ze zahrady, proto byste měli být obezřetní, dokud pes nezačne považovat novou kočku za domácí. Podobně jestliže Vaše nová kočka nebo kotě žily dříve společně se psem, je mnohem méně pravděpodobné, že se psa budou obávat dlouho, naopak se v jeho přítomnosti rychle začnou cítit sebejistě.

Bezpečnost především

V počátečním stádiu je však bezpečnost na prvním místě. Dokud si pes a kočka na sebe nezvyknou, budete muset mít celou situaci pod kontrolou. Psa a kočku hlaďte odděleně, nemyjte si však mezitím ruce, aby mohlo dojít k výměně pachů. Kočka tak přijme pachovou stopu domu a pes ji zařadí do své smečky. Ideální pro první setkání je opět velká ohrádka, díky které může být situace klidná a kočka v bezpečí. Nechte svého psa očichat nově příchozího skrz mříže a zklidnit prvotní rozrušení. Také kočka může syčet a plivat, je však dobře chráněna. Vlastníte-li dostatečně velkou ohrádku, můžete do ní kočku umístit na noc v místnosti, kde spí pes a nechat je na sebe přivykat několik dní nebo i týden, podle toho, jak je pes na kočky zvyklý. Některým psům, zvláště těm, kteří nejsou na kočky zvyklí či mají podrážděnou nebo agresivní povahu, je třeba při seznamování věnovat více péče. Je vhodné je držet co nejklidněji na vodítku a pokojně je přimět sednout. Nové kočce byste měli v místnosti poskytnout bezpečné místo, aby si na psa mohla přivyknout, a pokud bude chtít, měla by mít možnost k němu dojít.

Pomalu a opatrně

Výše popsané bude pravděpodobně trvat určitý čas a bude vyžadovat trpělivost i odměny pro psa, pokud si je za své chování zaslouží. U klidnějších psů a u psů, kteří jsou zvyklí na kočky, může seznamování probíhat použitím pevné přepravky pro kočky. Nejdříve držte psa na vodítku, položte přepravku na vyvýšené místo a zajistěte krátká, častá setkání pod Vaším dohledem. Většina psů se brzy zklidní, když si uvědomí, že na nově příchozím není vlastně nic zajímavého. Další setkání absolvujte kvůli větší bezpečnosti psa s vodítkem. Je-li Váš pes náchylný k rozrušení, vezměte ho nejdříve na důkladnou procházku, zbaví se tak části své energie. Plemena psů, jako jsou například teriéři či plemena, která ráda honí kořist, například chrti, bude třeba pečlivě hlídat, dokud se nenaučí, že kočka není lovnou zvěří. Mladá štěňata budou z nové kočky pravděpodobně velmi rozrušena a nejspíše si s ní budou chtít „pohrát“, ona se však pravděpodobně nebude chtít do hry zapojit. Bude potřeba vynaložit velké úsilí, abyste je udrželi v klidu, a zároveň bude potřeba mít na paměti, že náhlý úprk kočky bude mít za následek honičku. Pochvalte psa za klidné chování, pokojně ho přimějte sednout a odměňte ho za dobré chování různými pamlsky. Opět dbejte, aby si přítomnost kočky pes spojil s odměnou za klidné chování. Až pokročíte k setkání bez vodítka, zkontrolujte, zda jsou k dispozici místa, kam může kočka utéci, například zvýšené římsy či nábytek, za kterými může vyhledat bezpečí. Nikdy nenechávejte psa a kočku společně bez dozoru, dokud nebudete mít jistotu, že je to bezpečné. Krmivo pro kočky je pro psy nesmírně lákavé, proto ho umístěte dostatečně vysoko mimo dosah nenechavé psí tlamy. Pro psa může být velmi lákavá i kočičí toaleta, proto je třeba znemožnit mu k ní přístup, jestliže má sklony zcizit její obsah.

Zdroje: Kočičí poradna – www.fabcats.org

Související články

Související výrobky