Minerály

Více jak 18 prvků je pro savce esenciálních. Makroprvky jsou potřeba ve větších dávkách, než mikroprvky, jejichž denní potřeby jsou mnohem menší. Všechny makroprvky kromě síry jsou popsány v následujícím textu.

Makroprvků je 7:

Molecule Protein

Mikroprvků je nejméně 11. Hlavní makroprvek je železo, zinek, měď a selen.

Molecule Protein


MINERÁLY JSOU NEZBYTNÉ JAKO ZÁKLAD:  
Struktury kostí Vápník
Fosfor
Hořčík
Acidobazické rovnováhy
Tekutinové rovnováhy
Draslík
Sodík
Chloridy
Buněčných funkcí Všechny
Nervových vzruchů Draslík
Hořčík
Svalových kontrakcí Vápník
Hořčík
Draslík

Jednotlivé minerály

VÁPNÍK A FOSFOR

Vápník je hlavním minerálem v organismu a fosfor je druhým nejčastěji zastoupeným. Vápník a fosfor jsou základní stavební součásti kostí a zubů.

Vápník je také důležitý jako posel, který působí následovně:

 • konstrikce a dilatace krevních cév
 • přenos nervových vzruchů
 • svalové kontrakce
 • sekrece hormonů
 • koagulace (srážení krve)
 • ko-faktor enzymů

Jelikož se vápník účastní tolika pochodů v organismu, včetně srdeční akce, je nezbytné udržovat jeho hladinu v krvi na stabilní úrovni. To vysvětluje fakt, že hladina vápníku v krvi nekolísá ani při jeho dlouhodobějším nedostatku v potravě. V případě poklesu hladiny vápníku v krvi pod mezní hodnotu, je náhradní vápník rychle uvolňován z kostí, aby byly zajištěny základní vitální funkce.

SODÍK, DRASLÍK, CHLORIDY

Sodík, draslík a chloridy, jsou základní elektrolyty v tekutinách organismu.

Zajímavost

Elektrolyty jsou minerály nacházející se přirozeně v organismu ve formě elektricky nabitých částic neboli iontů. Elektrolyty jsou nezbytné pro udržení homeostázy tekutin v těle.

Podílejí se na:

 • udržování acidobazické rovnováhy
 • udržování osmotické stability
 • přenosu nervového vzruchu
 • svalové kontrakci

Většina krmiv pro kočky, které se prodávají v supermarketech, má nadměrný obsah soli.

HOŘČÍK

 • je součástí kostí, enzymů a intracelulární tekutiny
 • ovlivňuje nervosvalový přenos vzruchu

ŽELEZO

Je nezbytnou součástí:

 • hemoglobinu: krevního barviva, umožňujícího transport kyslíku
 • myoglobinu: svalového barviva, umožňujícího transport kyslíku

ZINEK

Zinek je složkou nebo aktivátorem více než 200 enzymů, takže se spolupodílí na velkém množství různých fyziologických funkcí. Některé primární funkce zinku jsou:

 • imunokompetence organismu
 • hojení kůže a ran
 • růst
 • reprodukce

MĚĎ

Měď je nutná pro:

 • tvorbu červených krvinek
 • normální pigmentaci kůže a srsti

SELEN

Selen je nezbytná součást přirozeně se vyskytujícího antioxidantu- glutathion peroxidázy, která je přítomna v buňkách organismu.

Péče o Vašeho mazlíčka

ČLÁNKY A NÁSTROJE

Péče o mazlíčky

 • Vitamíny | Hill's Pet

  Vitamíny rozdělujeme do dvou hlavních skupin podle toho, zda jsou rozpustné v tucích nebo ve vodě. Kromě toho existuje ještě skupina látek, které jsou vitamínům podobné, ale nejsou zařazené do této kategorie.
 • Proč jsou antioxidanty důležité | Hill's Pet

  Informace od Hill's Pet o stravě pro štěňata, koťata a všechny mazlíčky a o výživě pro kočky a psy
 • Bílkoviny | Hill's Pet

  Bílkoviny jsou tvořeny spojením aminokyselin v dlouhém řetězci. Řetězec je dále uspořádán do trojrozměrné struktury jako klubko vlny.