Co očekávat po stanovení diagnózy rakoviny u zvířat

Publikováno
minutové čtení

Objevte krmivo, které vyhovuje výživovým potřebám vašeho mazlíčka

Find a dog food that fits your pet’s needs

Find a cat food that fits your pet’s needs

Diagnóza rakoviny u zvířat se může zdát děsivá, ohromující či zdrcující. Váš veterinář a jeho tým těmto emocím rozumí a stejně tak i obavám o budoucnost a úzkostem, které můžete pociťovat v souvislosti s možnostmi léčby. Dobrou zprávou je, že díky pokrokům v oblasti veterinární onkologie dochází u mnoha zvířat k remisi rakoviny a ke zlepšení kvality a prodloužení délky jejich života. Pokud byla vašemu chlupatému členovi rodiny diagnostikována rakovina, tento článek vás může na této cestě provést.

Diagnóza rakoviny u zvířat

Při stanovení diagnózy se vás váš veterinář nejprve zeptá na veškeré příznaky a symptomy, které jste u zvířete zaznamenali. Stejně jako u lidí, i u zvířat existuje řada různých druhů rakoviny, které se projevují rozsáhlou škálou známek a příznaků. Všeobecným pravidlem je, že byste měli navštívit veterináře vždy, když u zvířete zaznamenáte změnu vzhledu, chování nebo obecné životní pohody. 

Veterinář výskyt rakoviny potvrdí nebo vyloučí poté, co provede obecné vyšetření a různé testy. Předběžné vyšetření často zahrnuje krevní testy a rozbor moči, prozkoumání buněk nebo vzorků z nádoru pod mikroskopem a snímky jako je rentgen a ultrazvuk. Tyto testy poskytnou veterináři základní informace o zdraví vašeho zvířete a pomohou mu rozhodnout, zda jde opravdu o rakovinu, o jaký druh rakoviny se jedná a zda se rozšířila i na další orgány v těle. Na základě těchto informací může váš veterinář nebo veterinární onkolog stanovit prognózu a doporučit léčebné metody.

Lékař vyšetřující psa pomocí ultrazvuku

Léčba rakoviny u zvířat

Dostupné možnosti léčby rakoviny u zvířat jsou velmi podobné léčebným možnostem u lidí. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že při chemoterapii se u zvířat vyskytuje méně negativních vedlejších účinků. Jen zřídka kdy u nich dochází k nevolnostem nebo ztrátě srsti. Je pravděpodobné, že vaše zvíře bude mít vyšší šance na přežití, když se budete řídit léčebným plánem, který vám doporučí váš veterinář. Ten může zahrnovat jednu nebo více z následujících léčebných postupů.

Chirurgické odstranění nádoru

Chirurgie se využívá za účelem odstranění nádorů a u některých druhů rakoviny tím může dojít k vyléčení, např. v případě úplného odstranění mastocytomu nízkého stupně. Chirurgický zákrok je také možné využít spolu s dalšími možnostmi léčby a zcela tak odstranit rakovinu z těla zvířete.

Chemoterapie

Tato metoda využívá léků k vyhubení rakovinných buněk a je součástí většiny léčebných plánů. Chemoterapeutika mohou být užívána perorálně v podobě tabletek nebo aplikována intravenózně (do žíly) veterinárním odborníkem.

Ozařování

Ozařování se využívá pro zmenšení nádoru před chirurgickým zákrokem, pro vyhubení rakovinných buněk, které zůstanou v těle po chirurgickém odstranění nádoru, a dále pro zpomalení rakovinného bujení v těch částech těla, kde chirurgický zákrok není možný, např. v nose. U zvířat je obvykle potřeba několik dávek ozařování. Mějte na paměti, že ozařovací centra jsou většinou k dispozici pouze ve vysoce specializovaných veterinárních klinikách a ozařování se může pojit s vysokými náklady.

Imunoterapie

Při imunoterapii se využívá vakcína ke stimulaci imunitního systému zvířete, aby byl schopen bojovat s rakovinnými buňkami. Tato léčba se používá u melanomu u psů a v současné chvíli se zkoumá její využití také pro léčbu osteosarkomu.

Paliativní péče

Rakovina se u zvířat nedá vyléčit vždy. Paliativní péče se zaměřuje na maximalizaci kvality života vašeho zvířete během času, který mu zbývá. Může sem spadat tlumení bolesti, omezování nevolností a také vysvětlení, kdy nastal čas se rozloučit. Paliativní chirurgický zákrok se využívá k zastavení bolesti, zvláště u psů, kterým byla diagnostikována rakovina kostí. Během poskytování paliativní péče je také důležitá zdravá strava, proto je důležité s veterinářem probrat stravování a nutriční potřeby vašeho zvířete. Štěstím v neštěstí je, že paliativní péče může často zajistit týdny až měsíce kvalitního a bezbolestného života, tedy čas, který byste možná jinak se svým zvířetem neměli a to je opravdu cenné.

Co očekávat, když má vaše zvíře rakovinu

Podle toho, o jaký druh rakoviny se jedná, jaký je celkový zdravotní stav a věk zvířete a jakou léčbu dostává, může dojít také k určitým změnám doma. Například:

  • Pokud vaše zvíře podstoupilo chirurgický zákrok, bude potřebovat čas a domácí péči, aby se mohlo zotavit.
  • Když trpí druhem rakoviny, který způsobuje ztrátu chuti k jídlu nebo energie, možná bude více spát a méně jíst. Netlačte ho do fyzické aktivity a nechte ho, aby si mohlo samo regulovat svou činnost. Jestli máte psa, berte ho i nadále každý den ven na čerstvý vzduch a sluníčko. Pokud vaše zvíře nejí, veterinář mu může předepsat přípravek pro zvýšení chuti k jídlu nebo doporučit změnu krmiva.
  • Jestli má rakovinu mozku, možná zaznamenáte kognitivní změny jako ztráta osvojeného chování. Je také možné, že začne dostávat záchvaty, což bude nutné řešit pomocí léků.
  • Rakovina a léčba rakoviny také někdy vede k potížím s udržením moči a stolice. V důsledku toho bude vaše zvíře možná potřebovat chodit na záchod častěji nebo bude docházet k nehodám doma.
  • Připravte se na časté návštěvy u veterináře. Jestli vaše zvíře podstupuje léčbu, veterinář bude muset provádět testy během léčby i po jejím ukončení, aby mohl posoudit, zda léčba fungovala správně. Léčba může být nákladná, proto pokud máte pro zvíře vyřízeno zdravotní pojištění, proberte situaci co nejdříve s poskytovatelem ať víte, co přesně pojistná smlouva kryje.

Pokud dostává vaše zvíře paliativní péči, je někdy těžké zjistit, kdy potřebuje pomoc veterináře a kdy je čas se s ním rozloučit. Organizace PDSA vypracovala kontrolní seznam pro posouzení kvality života, který může být v takové situaci užitečný. 

Koncept zátěže, kterou představuje péče o nemocného člověka pro pečujícího, je dobře znám a zdokumentován. Podle výzkumu zveřejněného v časopise British Medical Journal je to ale také velice reálný problém, kterému čelí lidé pečující o chronicky nemocná zvířata nebo o zvířata v terminálním stadiu nemoci. Pokud takovým pečujícím jste, nezapomeňte pečovat také o sebe a snažte se zajistit si podporu všude tam, kde je to možné. Organizace jako např. Blue Cross nabízí různé možnosti, jako je bezplatné a důvěrné poradenství, spolu s příležitostmi propojit se s jinými páníčky zvířat, kteří rozumí tomu, čím procházíte. Kontaktujte službu Blue Cross Pet Bereavement Support Service telefonicky na čísle 0800 096 6606, emailem na pbssmail@bluecross.org.uk nebo online prostřednictvím chatu.

Diagnóza rakoviny u zvířete může být zdrcující, ale váš veterinář vám může v rámci celého procesu pomoci a navigovat vás. Truchlení je běžnou součástí reakce na tuto diagnózu. Pokud se vám nedaří s ní vyrovnat, požádejte o pomoc, ať si čas, který vám s vaším mazlíčkem zbývá, co nejlépe užijete.

O autorce

Dr. Sarah Wooten

Dr. Sarah Wooten

Dr. Sarah Wooten dokončila v roce 2002 UC Davis School of Veterinary Medicine a je certifikovanou novinářkou v oblasti veterinární medicíny. Už 16 let pracuje ve veterinární ordinaci zaměřené na malá zvířata a je mezinárodně známou přednášející a spisovatelkou ve veterinárních kruzích a v oblasti zdravotní péče o zvířata. S nadšením pomáhá páníčkům zvířat zjistit, jak lépe pečovat o své chlupaté kamarády.