Hill's vše pro pohodu zvířat

  • Nepodílíme se na studiích ohrožující zdraví psů a koček. Všechny studie podporované společností Hill's jsou zaměřené na udržení a zlepšení zdraví zvířat. Neprovedli bychom žádnou studii, která by vyžadovala následnou eutanazii psa nebo kočky.
  • Při studování jak je živina absorbována, distribuována, uložena, využita nebo vyloučena, používáme metody, které jsou veterinárním ekvivalentem v lidské výživě nebo lékařských studiích. Společnost Hill’s nepodporuje ani neprovádí studie, které by psům nebo kočkám způsobovaly bolest nebo zranění. Vycházíme z přesvědčení, že to, co je bolestivé pro člověka, je rovněž bolestivé pro psy a kočky.
  • Studie provádíme pouze v případech, kdy jsme přesvědčeni, že můžeme zlepšit zdraví a pohodu domácích zvířat. Tyto studie často vedou k průlomovým zjištěním v oblasti výživy, která zlepšují životy milionů psů a koček.
  • Neustále se snažíme najít nové metody, které by nahradily výzkum na zvířatech. Většina psů a koček, zapojených do našich studií zaměřených na krmivo, je testováno v domácích podmínkách. Naši veterinární lékaři a výživoví poradci jsou odborně kvalifikovaní pro vývoj modelů, které simulují zvířecí organismus. Například v testování orální péče jsme průkopníky v používání „umělých úst“, které měří účinnost nových technologií. Dalším příkladem je používání matematických vzorců, založených na nutričním profilu potravin, které přesně vypočítají pH kočičí moči aniž by se prováděly testy na zvířatech.
  • Abychom majitele zvířat ujistili, že jsou naše terapeutická krmiva bezpečná a účinná, podporujeme studie, kde se využívají zvířata s přirozeně se vyskytujícím onemocněním. Neprovádíme žádné studie, kde bychom chirurgickou nebo neinvazivní metodou způsobili nebo simulovali chorobný stav.
  • Hill´s Pet Nutrition Center a ostatní externí zařízení, které Hill´s podporuje, musí splňovat nebo převyšovat všechny průmyslové regulační normy v rámci péče o zvířata. Pro tato externí zařízení, na kterých probíhají studie, jmenujeme a financujeme „zástupce zvířat“ (který zodpovídá za poskytování soucitné péče každému zvířeti), který zvířatům zajišťuje dostatek pohybu a sociálně obohacené prostředí.
  • S nadšením podporujeme a povzbuzujeme lidi k adopci psů a koček, kteří se již zúčastnili studií. Naléhavě žádáme nové majitele zvířat, aby se o nového mazlíčka naučili starat ještě před tím, než si ho vezmou domů.
  • Výsledky našich studií publikujeme, abychom zlepšili znalosti v nutriční péči a předešli tak zbytečnému opakování studií na psech a kočkách.
  • Hill´s používá pouze data z veřejně dostupných studií (nebo dříve publikovaných) nebo které byly provedeny v souladu s Global Animal Welfare Policy.