Prohlášení o dobrých životních podmínkách zvířat:

white horizon

Společnost Hill’s Pet Nutrition se zavázala k udržitelnosti a pozitivním přínosům vyplývajících z veškerých našich aktivit, včetně prosazování etických a odpovědných postupů v oblasti zajišťování dobrých životních podmínek zvířat v rámci našeho oboru. Zavázali jsme se k dodržování přísných norem v oblasti zajištění dobrých životních podmínek zvířat a důrazně odsuzujeme špatné zacházení se zvířaty.

Podporujeme transparentnost a prosazujeme přístup založený na spolupráci s našimi dodavateli, abychom dosáhli pozitivního dopadu na společnost a na životní prostředí. Kromě toho při zavádění smysluplných změn uznáváme nezanedbatelnou roli dalších klíčových zúčastněných stran, včetně nestátních organizací, státních orgánů a výzkumných pracovníků. Tato partnerství jsou zásadní při řešení systémových problémů, které jsou pro sektor krmiv pro domácí mazlíčky podstatné, a společně tak vytvářejí udržitelnější budoucnost celého odvětví.

Společnost Hill's Europe a naši evropští dodavatelé se snaží dodržovat pět mezinárodně uznávaných svobod stanovených Výborem pro dobré životní podmínky hospodářských zvířat. Na podporu úsilí o zajištění dobrých životních podmínek zvířat také přijímáme několik dalších opatření, včetně následujících:

  • Skupina odhodlaných zaměstnanců: Tento tým se pravidelně schází, stanovuje si cíle a řídí pokrok směrem k transparentnosti složení krmiv, odpovědnému získávání zdrojů a větší udržitelnosti pro všechny druhy zvířat. Tým sestává ze specialistů na dobré životní podmínky zvířat, vedoucích pracovníků v oboru udržitelnosti a dalších odborníků. Blížíme se k dosažení milníků a jsme odhodláni náš pokrok veřejně sdílet.

  • Vztahy s dodavateli: Vztahy s našimi dodavateli jsou pro nás zásadní. Navázali jsme a udržujeme dlouhodobé vztahy s pečlivě vybranými dodavateli, kteří dodržují naše přísné normy v oblasti zajišťování dobrých životních podmínek zvířat, kvality a bezpečnosti krmiv. Uvědomujeme si, že uskutečnění transformace životních podmínek zvířat vyžaduje čas. Na zajištění společného prosazování lepších životních podmínek zvířat spolupracujeme s dodavateli.

  • Platforma EU pro zajištění dobrých životních podmínek zvířat / Pět domén: Jednou z našich klíčových priorit je aktivně podporovat rozvoj a využívání dobrovolných závazků k dalšímu zlepšování životních podmínek zvířat. V rámci platformy EU sledujeme expertní skupinu pro zajištění dobrých životních podmínek zvířat, která podporuje smysluplné přínosy v oblasti životních podmínek zvířat. Uznáváme také, že díky Pěti doménám se moderní životní podmínky zvířat stále zlepšují, a o těchto konceptech rovněž diskutujeme se svými dodavateli.

  • Dodržování evropské legislativy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat: Naším cílem je dosáhnout souladu s novou legislativou ještě před termínem její implementace.

  • Spolupráce v rámci odvětví: Ve spolupráci s partnery průběžně zkoumáme nové technologie, abychom poskytli udržitelnější řešení ingrediencí určených k výživě zvířat, jako jsou bílkoviny vyvinuté pomocí fermentace a použití hmyzí bílkoviny.

  • Investice do alternativních bílkovin: Ve spolupráci s partnery průběžně zkoumáme nové technologie, abychom poskytli udržitelnější řešení ingrediencí určených k výživě zvířat, jako jsou bílkoviny vyvinuté pomocí fermentace a použití hmyzí bílkoviny.

  • Rybí produkty z udržitelných zdrojů: Ryby, které získáváme pro naše produkty, pocházejí výhradně od dodavatelů, kteří loví nebo hospodaří udržitelným způsobem a jsou držiteli certifikátů od organizací Aquaculture Stewardship Council, Marine Trust a Friends of the Sea.

  • Záruky k drůbežím produktům: Do konce roku 2024 budeme od našich evropských dodavatelů, kteří pokrývají většinu našich evropských produktů, odebírat 100 % vajec a vaječných produktů od nosnic, které nejsou chovány v klecích. Budeme je využívat pro suché a mokré varianty produktů.

Od našich evropských dodavatelů budeme požadovat splnění všech kritérií závazku European Chicken Commitment (ECC) nejpozději do roku 2026. Průběžně vyhodnocujeme další humánní principy které jsou v rovnováze se současnými a přetrvávajícími riziky onemocnění zvířat.

Ačkoliv promyšlená implementace změn v dodavatelském řetězci bude nějakou dobu trvat, zavazujeme se k pokračující spolupráci s naší světovou dodavatelskou sítí, abychom dosáhli pozitivních změn v humánním zacházení se zvířaty.

  • Závazek pro ostatní živočišné ingredience: Za účelem získávání dalších ingrediencí používaných v našich produktech, jako je vepřové a hovězí maso, vyvíjíme standardy pro zajištění dobrých životních podmínek zvířat a od roku 2024 budeme náš pokrok veřejně sdílet.

Naší ambicí je společně s našimi dodavateli vytvořit lepší svět pro lidi, zvířata i planetu a naše pokračující zaměření na dobré životní podmínky zvířat je na této cestě důležitým krokem.