[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Výživa

Voda

Voda je nejdůležitější živinou ze všech a pro život je naprosto nezbytná. Zvíře může ztratit téměř všechen svůj tuk a polovinu bílkovin a stále přežívá, ale pokud ztratí 15 % vody, znamená to pro něj smrt.

VÍCE INFORMACÍ

Cukry

Tělo využívá jednoduché cukry a škroby obsažené v potravě jako zdroj glukózy. Samy o sobě mají několik důležitých funkcí.

VÍCE INFORMACÍ

Bílkoviny

Bílkoviny vznikají spojením aminokyselin do dlouhého řetězce. Ten se poté změní ve svazek s trojrozměrnou strukturou, jako klubko zamotaného vlákna. Přestože existují stovky různých aminokyselin, ve zvířecích bílkovinách jich najdeme jen 21.

VÍCE INFORMACÍ

Tuky

Tuky jsou pro výživu nezbytné.

VÍCE INFORMACÍ

Minerály

Více než 18 minerálů je považováno za nezbytně důležité pro život savců. Podle definice potřebují zvířata makrominerály ve stravě ve větším množství a mikrominerály, nebo stopové prvky, v daleko menších množstvích. V textu jsou popsány všechny makrominerály s výjimkou síry.

VÍCE INFORMACÍ

Antioxidanty

Hrozba volných radikálů. Buňky neustále čelí útokům částic zvaných „volné radikály“. Ty vznikají jako vedlejší produkt vlastního metabolismu v těle nebo v důsledku vnějších faktorů, jako je znečištění. Mají schopnost zabíjet buňky tím, že ničí jejich membránu, enzymy a uvnitř obsaženou DNA.

VÍCE INFORMACÍ

Vitamíny

Vitamíny mohou být rozděleny do dvou hlavních skupin podle toho, zda jsou rozpustné ve vodě nebo v tuku. Kromě toho existuje skupina látek podobných vitamínům, které jsou jim sice podobné, ale nelze je do některé zkategorií přesně zařadit.

VÍCE INFORMACÍ
[ ↑ skip to content ↑ ]