[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Pravní prohlášení

  1. OCHRANA SOUKROMÍ A OCHRANA SOUKROMÍ DĚTÍ
  2. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE AS OPATROVNÍKY
  3. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME? CO S NIMI DĚLÁME?
  4. COOKIES

Tuto internetovou stránku spravuje Hill’s Pet Nutrition s.r.o. (Hill’s) jako službu pro internetovou veřejnost. Obsah (obrázky a texty), umístěný sem společností Hill’s Pet Nutrition s.r.o., společnostmi jeho skupiny nebo společností Colgate-Palmolive je chráněn autorským právem. Jména zanček, loga, etikety a vzhled obalů („obchodní značky“), zobrazené na těchto stránkách náleží společnosti Hill’s Pet Nutrition Inc., společnostem jeho skupiny nebo vlastníkům licencí, kde je to uvedeno. Umístěním těchto obchodních značek na webovou stránku neuděluje Hill’s oprávnění k jejich použití nebokopírování. Vzhled obchodních značek označuje vlastnictví obchodních značek Hill’s pouze ve Spojených státech. V jednotlivých zemích se mohou stav a vzhled lišit. Obsah těchto stránek si můžete stáhnout pouze pro osobní, neobchodní využití. Jinak nesmí být obsah stránek kopírován a nesmí být ani modifikován.

Hill’s se bude snažit, aby informace na těchto stránkách byly přesné a aktuální, ale nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za jejich přesnost a úplnost a v plném rozsahu podle příslušných zákonů odmítá Hill’s všechny záruky a podmínky vztahující se k této stránce a jejímu obsahu včetně jakýchkoliv záruk a podmínek vyplývajících a vztahujících se ke kvalitě, vhodnosti k danému účelu, titulu, nedotknutelnosti nebo jinak.

Hill’s neučiní nic, bez ohledu na jakékoliv opačné tvrzení, co by vyloučilo nebo omezilo jeho zodpovědnost v rozsahu těchto podmínek za smrt nebo osobní újmu vzniklou v důsledku nedbalosti, podvodu nebo jakékoliv jiné zodpovědnosti, která nemůže být omezena nebo vyloučena platnými zákony. Žádná práva spotřebitelů nejsou těmito podmínkami dotčena.

S výjimkou ustanovení předchozího odstavce není Hill’s zodpovědný (v případě porušení smlouvy, nedbalosti nebo jakéhokoliv jiného důvodu) za jakoukoliv ztrátu zisku, exemplární nebo zvláštní škody, ztrátu prodejů nebo příjmu, ztrátu softwaru nebo dat, ztrátu použitelnosti počítačového vybavení, softwaru nebo dat, ztrátu času managementu nebo jiných pracovníků a jakoukoliv další nepřímou, vyplývající nebo speciální ztrátu, jakkoliv vzniklou.

Celková nejvyšší zodpovědnost Hill’s vůči vám v souvislosti s touto internetovou stránkou, ať už v rámci smlouvy, nedbalosti aj. je omezena na maximální částku 250 £.

Hill’s není zodpovědný za jakékoliv ztráty vzniklé nemožností připojit se na internetovou stránku spravovanou Hill’s a za vaši závislost na informacích na této stránce.

Kliknutí na některé odkazy v rámci stránky www.hillspet.com a ostatních domén vlastněných a provozovaných Hill’s nebo ostatními členy skupiny společností Hill’s vás přesměruje na jiné stránky, za něž hillspet.com a ostatní domény vlastněné a provozované Hill’s a dalšími členy skupiny společností Hill’s nepřebírají žádnou zodpovědnost.

Hill’s shromažďuje informace, které vedou k vaší identifikaci, pouze, pokud jsou dobrovolně nabídnuty.Hill’s použije tyto informace v souladu se zásadami ochrany osobních ůdajů, které jsoupopsány níže.

Všechny neosobní informace, sdělení nebo materiály, které pošlete na hillspet.com a ostatní domény vlastněné a spravované Hill’s a ostatními členy skupiny společností Hill’s, nebo elektronickou poštou na Hill’s nejsou považovány za důvěrné. Takové informace můžeme libovolně použít nebo reprodukovat k jakýmkoliv účelům. Konkrétně jsme oprávněni použít jakékoliv nápady, koncepty, know-how nebo postupy obsažené v dané informaci pro jakékoliv účely včetně vývoje, výroby nebo uvádění výrobků na trh. Jakákoliv informace, kterou pošlete na www.hillspet.com nebo na jinou doménu vlastněnou a spravovanou Hill’s nebo jiným členem skupiny společností Hill’s musí být pravdivá a nesmí porušovat práva ostatních a zákony.

Hill’s si vyhrazuje právo stáhnout produkty uvedené na www.hillspet.com a jiných doménách vlastněných a provozovaných Hill’s a jinými členy skupiny společností Hill’s a kdykoliv změnit toto právní prohlášení.

↑ nahoru

OCHRANA SOUKROMÍ A OCHRANA SOUKROMÍ DĚTÍ

Hill’s dbá na respektování soukromí svých on-line návštěvníků.Naše zásady ochrany soukromí jsou popsány níže. Protože technologie internetu se mění, mohou se měnit i tyto zásady. jakákoliv změna bude okamžitě oznámena na těchto stránkách.

↑ nahoru

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE AS OPATROVNÍKY

Hill’s dbá na soukromí dětí. Víme, že s používáním e-mailů a internetu dětmi vyvolává další obavy o soukromí a bezpečnost informací.

Je úmyslem Hill’s dodržovat instrukce Children’s Advertising Review Unit (“CARU”) pro inzerci na internetu a on-line službách včetně instrukcí o shromažďování osobních údajů od nezletilých. Hill’s připomíná a doporučuje všem rodičům, aby sledovali aktivity svých dětí na internetu. Pomozte nám chránit soukromí vašich dětí tím, že zajistíte, aby nikdy nemohly poslat e-mail nebo vložit osobní informace na tuto stránku nebo na jakoukoliv jinou stránku bez vašeho svolení.

↑ nahoru

JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME? CO S NIMI DĚLÁME?

Informace, které mohou identifikovat on-line návštěvníka jsou shromažďovány pouze v případě, že jsou poskytnuty dobrovolně. Shromažďujeme identifikující informace pouze za účelem odpovědí o naší společnosti a jejích výrobcích a službách, k rozesílání literatury společnosti, např. brožur, nebo ke kontaktování vítězů soutěží nebo jiných akcí. Nepoužíváme vaši e-mailovou adresu nebo jiné osobní údaje pro jiné účely, než je odpověď na vaše dotazy nebo zprávy. Nepoužíváme je interně a nesdělujeme je nikomu mimo skupinu společností Hill’s, pokud to není zde výslovně uvedeno.

Když navštívíte naši stránku, automaticky zaznamenáme vaši IP adresu (unikátní adresu, která identifikuje váš počítač na internetu), která je automaticky rozpoznána naším serverem. IP adresy používáme k pomoci administrace naší stránky a k shromáždění širokých demografických informací pro souhrnné použití.

Naše stránka někdy může obsahovat informace o soutěžích a jiných propagačních akcích, které nabízí Hill’s, nebo které nabízí společně s s jiným internetovým subjektem, a v některých případech vám můžeme umožnit elektronickou účast, pokud se to naskytne. Hill’s a/nebo naši oprávnění zástupci použijí informace, které poskytnete pro účely vedení propagační kampaně (například k tomu, aby vás kontaktovali, když vyhrajete) a s vaším souhlasem k tom, aby vám nabídli výrobky a služby Hill’s a sponzorů dané soutěže. Kromě toho můžeme shromažďovat demografické a jiné údaje pro průzkum trhu, reklamní a propagační účely.

Jako sosučást služeb, které vám nabízíme prostřednictvím našich webových stránek mohou být informace, které nám poskytnente, zaslány do zemí mimo evropskou ekonomickou oblast („EEA). To se může stát například pokud je některý z našich serverů umístěn mimo území EEA nebo když některý z našich poskytovatelů sídlí mimo EEA. Také sdílíme informace mezi společnostmi naší skupiny, které sídlí po celém světě, včetně Hill’s Pet Nutrition Inc. ve Spojených Státech Amerických. Tyto země nemusejí mít zákony na ochranu osobních údajů podobné jako v EEA.

↑ nahoru

COOKIES

Jako mnoho jiných společností používá i Hill’s technologii „cookie“, kdy naše servery ukládají speciální kódy do počítačů návštěvníků. Tyto informace nám průběžně pomáhají určit celkový počet návštěvníků naší stránky a identifikovat typ internetového prohlížeče (např. Netscape, Internet Explorer) a operační systém (např. Windows, MacIntosh apod.), které naši zákazníci používají. Tyto informace jsou využívány pouze ke zlepšení naší internetové stránky a vylepšení vaší on-line návštěvy. Hill’s za žádných okolností nevyužívá tyto informace i identifikování návštěvníků nebo ke kombinaci těchto informací s jakýmkoliv typem osobních informací, které na naší stránce dobrovolně poskytnete.

Užijte si naší webové stránky!

↑ nahoru

[ ↑ skip to content ↑ ]