[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Zásady používání cookies ve společnosti Hill’s Pet Nutrition - Evropa

Na našich webových stránkách používáme cookies a podobné technologie. Toto oznámení informuje o tom, jak používáme cookies a jak je můžete ovládat.

Používáním této webové stránky (a každé webové stránky provozované námi nebo našimi přidruženými organizacemi) souhlasíte s používáním cookies (a podobných technologií) v souladu s tímto oznámením. Zejména souhlasíte s používáním analytických, reklamních a funkčních cookies pro níže uvedené účely.

Pokud s používáním těchto cookies nesouhlasíte, přečtěte si prosím níže uvedenou část s názvem „Jak ovládat nebo mazat cookies“, kde najdete další pokyny.

Co je to cookie?

Cookies jsou malé soubory písmen a číslic, které se stahují do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě webové stránky. Cookies jsou pak při každé následné návštěvě odesílány zpět do původní webové stránky nebo do jiné webové schránky, která rozpoznává cookie. Cookies jsou užitečné, protože umožňují webové stránce rozpoznat zařízení uživatele.

Cookies provádějí množství různých úloh - zajišťují například váš efektivní pohyb po stránkách, zapamatování vašich preferencí a obecně zlepšují uživatelský komfort. Mohou rovněž pomoci zobrazovat relevantnější online reklamy s ohledem na vás a vaše zájmy.
Používáme dvě široké kategorie cookies:

  • Cookies první strany ukládanépřímo naší společností do vašeho počítače.
  • Cookies třetí strany ukládané třetí stranou naším jménem. Cookies třetí strany používáme, protože nám pomáhají analyzovat naše webové stránky a jejich používání, a zobrazovat reklamu na míru (jak je popsáno níže).

Jak používáme cookies?

Níže uvedená tabulka sumarizuje, jak naše společnost a třetí strany používají cookies na našich webových stránkách. Patří sem používání cookies pro:

  • průběžné zjišťování celkového počtu návštěvníků našich stránek a typů internetových prohlížečů (např. Firefox, Safari nebo Internet Explorer) a operačních systémů (např. Windows nebo Macintosh) používaných našimi návštěvníky;
  • monitorování výkonu našich stránek, včetně toho, jak se návštěvníci po našich webových stránkách pohybují, a zlepšování našich webových stránek;
  • přizpůsobování a vylepšování vašeho online komfortu; a
  • umožnění reklamy na míru od společnosti Hill a třetích stran na našich webových stránkách i mimo ně.

Jaké typy cookies používáme?

Typy cookies používané na našich webových stránkách mohou být klasifikovány do jedné ze čtyř kategorií, jmenovitě „základní cookies webových stránek“, „funkční cookies“, „analytické cookies“ a „reklamní cookies“. Následující tabulka poskytuje další informace o jednotlivých kategoriích a účelu námi používaných cookies:

Typ cookie

Její funkce

Zdroj a způsob blokování

Základní cookies webových stránek

Tyto cookies jsou nezbytné pro umožnění vašeho pohybu po našich webových stránkách a používání funkcí těchto stránek. Tyto cookies o vás neshromažďují žádné informace, které by mohly být použity pro marketing nebo zapamatování historie vašeho používání internetu. Tyto cookies jsou často specifické pro relaci a po ukončení zobrazení webové stránky (relace) pozbydou platnosti. Tuto kategorii cookies nelze zakázat.

Hill’s
(cookies první strany)

Funkční cookies

Tyto cookies umožňují, aby si naše webové stránky zapamatovaly vámi provedené volby (jako například jméno uživatele, jazyk nebo váš region) a mohly tak poskytovat vylepšené a více personalizované funkce. Informace, které tyto cookies shromažďují, mohou být učiněny anonymními a tyto cookies nemohou sledovat vaše prohlížecí aktivity na jiných webových stránkách. Tuto kategorii cookies nelze zakázat.

Hill’s
(cookies první strany)

Funkční a reklamní cookies

Tyto cookies se používají pro poskytování některého obsahu z našich webových stránek pomocí YouTube. Data shromážděná společností Google mohou být rovněž používána společností Google a jejími partnery pro jiné účely, včetně poskytování reklam na míru na našich webových stránkách i mimo ně.

 

YouTube (odmítnout)

 

Analytické cookies

Tyto cookies, včetně cache cookies, jsou používány službami Google Analytics, Omniture, Fabric a Quantcast, a používají se pro shromažďování informací o tom, jak návštěvníci naše stránky používají, včetně počtu návštěvníků, webových stránek, které je odkázaly na naše webové stránky a stránek, které na našich webových stránkách navštívili. Tyto informace používáme pro tvorbu reportů a vylepšování našich webových stránek, například prostřednictvím informací, zda uživatel nenarazil na nějaké chyby a zajištění, aby uživatelé snadno našli vše, co hledají. Tyto cookies obvykle zůstávají ve vašem počítači tak dlouho, dokud je nesmažete.

Omniture (odmítnout)
Google Analytics (odmítnout)

Fabric (odmítnout)

Quantcast (odmítnout)

Reklamní cookies

Tyto cookies se používají pro shromažďování dat o webových stránkách a jednotlivých stránkách navštívených uživateli na našich webových stránkách i mimo ně (což může například ukazovat vaše zájmy a další atributy). Typicky se používají pro poskytování reklam a další marketingové komunikace s ohledem na vás a vaše zájmy. Používají se rovněž pro omezení počtu zobrazení reklamy, stejně jako pro usnadnění měření efektivity reklamní kampaně. Obvykle jsou vkládány reklamními sítěmi s naším svolením. Zůstávají na počítači tak dlouho, dokud je nesmažete a pamatují si, že jste navštívili konkrétní webovou stránku. Mohou rovněž zjišťovat, zda jste se na naši webovou stránku dostali prostřednictvím reklamního odkazu.

Tyto informace jsou sdíleny s dalšími organizacemi, jako například inzerenty a našimi dodavateli, kteří je mohou používat společně s informacemi o vašem používání dalších webových stránek, včetně identifikace sdílených zájmů a chování napříč skupinami uživatelů, kteří navštěvují naše (a další) webové stránky.

AddThis (odmítnout)
AppNexus (odmítnout)
Doubleclick (odmítnout)
Facebook
Media6Degrees (odmítnout)
Mediamind (odmítnout)
Twitter
Yahoo (odmítnout)

Fabric (odmítnout)

Jiné podobné technologie

Stejně jako mnohé jiné webové stránky, i my používáme technologie podobné cookies, včetně místních sdílených objektů (někdy nazývaných „flash cookies“), detekce historie prohlížeče (browser sniffing), otisků prstů prohlížeče (browser fingerprinting) a pixelových tagů (někdy nazývaných „web beacons“).To dodává nám a našim poskytovatelům informace o tom, jak jsou naše webové stránky a jejich obsah návštěvníky používány a umožňuje nám zjistit, zda byly naše či jiné webové stránky konkrétním zařízením nebo počítačem v minulosti navštíveny.

Naše servery automaticky zaznamenají při vaší návštěvě našich webových stránek vaši IP adresu a my ji následně můžeme spojit s názvem vaší domény nebo domény poskytovatele přístupu k internetu. Můžeme rovněž zachytávat určitá „clickstream“ data týkající se vašeho používání našich webových stránek. Clickstream data zahrnují například informace o vašem počítači nebo zařízení, webovém prohlížeči, operačním systému a jejich nastavení, odkazované stránce, která vás připojila na naše stránky, stránkách a obsahu, který zobrazujete nebo na který klepnete během vaší návštěvy a kdy a jak dlouho jste tak činili, o vámi stahovaných položkách, další webové stránce, kterou navštívíte po opuštění našich stránek a jakýchkoli vyhledávaných pojmech, které jste zadali na našich stránkách nebo na referenční stránce.

Jak ovládat nebo mazat cookies

Máte právo volby, zda chcete cookies akceptovat či nikoli; vysvětlení, jak uplatnit toto vaše právo, je uvedeno níže. Uvědomte si ale, že v případě, že se rozhodnete odmítnout cookies, vám nemusí být k dispozici všechny funkce našich webových stránek a jakákoli komunikace, kterou od nás obdržíte, může být méně relevantní, než by mohla být. Rovněž si prosím uvědomte, že v případě, že se rozhodnete spravovat preference vašich cookies, umístí náš nástroj pro správu cookies na vaše zařízení cookie, aby mohl vaše volby respektovat. Pokud cookies smažete nebo odstraníte z vašeho zařízení, odstraní se tím rovněž tato preferenční cookie a své volby budete muset obnovit.

Cookies můžete blokovat pomocí zamítacích odkazů ve výše uvedené tabulce nebo změnou nastavení vašeho prohlížeče tak, aby nemohly být cookies z našich webových stránek ukládány do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Pokud tak chcete učinit, postupujte podle pokynů vašeho prohlížeče (obvykle je najdete v nabídce „Help“ (Nápověda), „Tools“ (Nástroje) nebo „Edit“ (Upravit)). Zakázáním cookie nebo kategorie cookie se cookie nesmaže z vašeho prohlížeče; její smazání musíte provést sami ve vašem prohlížeči.

Pro další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, jaké cookies byly uloženy do vašeho zařízení a jak je spravovat a mazat, navštivte webové stránky www.allaboutcookies.org.

Cookies nastavené v minulosti

Pokud jste zakázali jednu nebo více cookies, můžeme používat informace shromážděné z těchto cookies předtím, než byla nastavena vaše preference zákazu. Přestaneme však používat zakázanou cookie pro shromažďování jakýchkoli dalších informací.

[ ↑ skip to content ↑ ]