[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Když jsou kočky smutné

Smutku, který mohou kočky pociťovat, je věnováno málo pozornosti, hlavně proto, že jsou vnímány jako nezávislá zvířata, která si zachovala hodně ze své divoké přirozenosti. Po ztrátě jiné kočky však může dojít ke změnám v chování, kterým lze jen těžko porozumět.

Když jsou si zvířata blízká, budou ztrátou partnera zřejmě více zasažena. Platí to i pro kočky, které spolu často bojují, i takové kočky budou zasaženy ztrátou svého protivníka. Nikdo nikdy nezjistí, zda kočky chápou, co je smrt, ale zcela jistě poznají, že jejich spolubydlící kočka zmizela a že se v domě něco změnilo. Kočka navíc vnímá rozrušení majitele ze ztráty zvířete, což jen prohloubí její pocit zmatenosti.

Příznaky smutku

Neexistuje způsob, jak předpovědět chování kočky po ztrátě partnera. Některé kočky se zdají být zcela nezasaženy a některé dokonce vypadají spokojeně, když se jejich spolubydlící kočka ztratí. Jiné mohou přestat jíst, zajímat se o okolí a pouze sedí a koukají kolem sebe, upadnou do deprese. U některých jedinců může při ztrátě partnera dojít ke změně osobnosti nebo chování.

Ačkoli neexistuje žádný podrobný výzkum zabývající se vnímáním ztráty u koček, průzkum Americké společnosti pro předcházení krutosti páchané na zvířatech zjistil, že kočky po smrti partnera méně jedly, více spaly a výrazněji mňoukaly. Povzbuzující je to, že se kočky, které přišly o partnera, ve všech 160 zúčastněných domácnostech po šesti měsících chovaly opět normálně.

Jak kočce pomoci?

Existuje celá řada věcí, které můžete pro zarmoucenou kočku udělat, aby ztrátu lépe překonala. Omezením změn dáte kočce čas vyrovnat se se ztrátou partnera. Zachovejte rutinu. Změny v časech krmení nebo přesouvání nábytku mohou způsobit další stres. Smutná kočka může ztratit zájem o jídlo. Kočka, která několik dní nejí, je v nebezpečí potenciálně smrtelného onemocnění jater, tzv. ztučnění jater. Zkuste v kočce probudit chuť k jídlu, mírně jej zahřejte nebo zalijte vodou či šťávou z masa. Kočka bude klidnější, budete-li s ní v časech krmení. Nezkoušejte chuť k jídlu navodit změnou stravy, mohli byste jí přivodit zažívací potíže. Pokud kočka nejí tři dny, poraďte se s veterinářem.

Dobře strávený čas

Travte s kočkou více času, česejte ji, hlaďte a hrajte si s ní. Dodáte kočce dobrý pocit ze změn v domě, které vnímá. Ztracenou kočku nenahrazujte okamžitě. Postrádá-li Vaše kočka dlouhodobého partnera, pravděpodobně novou cizí kočku nepřijme, dokud se se ztrátou nevyrovná. Nová kočka je v této době jen dalším zdrojem stresu. Jako u mnoha jiných zvířat je doba strávená očicháváním a tisknutím se k tělu mrtvého partnera nezbytnou součástí vnímání smutku. Může být proto prospěšnější přinést tělo zesnulé kočky domů, než jej nechat zpopelnit u veterináře. Kdykoli dojde k výrazným změnám v chování, měl by kočku prohlédnou veterinář a pokusit se vyhledat fyzický původ problému. Nevysvětlené problémy v chování je možné konzultovat s expertem na chování zvířat.

Pomoc při ztrátě zvířete

Máte-li problém se ztrátou kočky se sami vyrovnat, bude pro Vás obzvlášť těžké pomoci kočce překonat smutek. Někdy pomáhá podělit se o své pocity s někým, kdo má vlastní zkušenost se ztrátou zvířete a Vašim pocitům rozumí. Důvěrná telefonní linka Pomoc při ztrátě zvířete (Spojené království) poskytuje pomoc prostřednictvím národní sítě vyškolených dobrovolníků, přátel po telefonu. Linku důvěry provozují dvě charity, Modrý kříž a Společnost pro studia společenských zvířat. Linka důvěry je v provozu denně od 8:30 do 17:30. Mimo tyto hodiny je k dispozici záznamník.

Chcete-li na linku zavolat, bezplatné telefonní číslo je 0800 096 6606 (Spojené království).
Koordinátor Vám poskytne podrobné informace o nejbližším příteli po telefonu.

Zdroje: Kočičí poradna – www.fabcats.org

 

[ ↑ skip to content ↑ ]