[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Vše pro pohodu zvířat

Všechna zvířata, která jsou v péči Hill´s Pet Nutrition žijí v bezpečném, hravém a čistém prostředí. Používáme pouze humánní neinvazivní výzkumné metody, které jsou nutné k rozvoji nutriční technologie, proto aby psy a kočky mohli žít delší zdravý život. Naše objevy se nedají srovnávat s ostatním krmivářským průmyslem. Naši společnost a reputaci jsme vybudovali na základě nejvyšších etických norem. Každý den prověřujeme, zda-li kvalita vědecké technologie a soucitná péče o zvířata jde ruku v ruce se zlepšováním zdravého života domácích mazlíčků. To je důvod proč Hill´s podporuje pouze zodpovědný, humánní přístup v péči o psy a kočky. Všechny studie prováděné nebo podporované společností Hill´s, ať už v Hill´s Pet Nutrition Center, v domácích podmínkách, veterinárních školách nebo mimo ně, musí být v souladu s přísnou politikou Hill´s, která zajistí výjimečnou péči o zvířata.

  • Nechceme se podílet na studiích, které poškozují zdraví psů a koček. Všechny studie podporované společností Hill´s jsou zaměřené na udržení a zlepšení zdraví zvířat. Neprovedli bychom žádnou studii, která by vyžadovala následnou eutanázii psa nebo kočky.
  • Při studování jak je živina absorbována, distribuována, uložena, využita nebo vyloučena, používáme metody, které jsou veterinárním ekvivalentem v lidské výživě nebo lékařských studiích. Hill´s nepodporuje ani neprovádí studie, které by poškozovaly zdraví zvířat, nebo by byly pro ně bolestivé. Vše je založeno na tom, že to co je bolestivé pro člověka, je také bolestivé pro psa a kočku.
  • Studie provádíme pouze v případech, kdy jsme přesvědčeni, že můžeme zlepšit zdraví a pohodu domácích zvířat. Výsledky těchto studií vedou k průlomům ve výživě zvířat a zlepšují životy milionů psů a koček.
  • Neustále se snažíme najít nové metody, které by nahradily výzkum na zvířatech. Většina psů a koček, kteří jsou zapojeni v naší krmené studii, je testováno v domácích podmínkách. Naši veterinární lékaři a výživoví poradci jsou odborně kvalifikovaní pro vývoj modelů, které simulují zvířecí organismus. Například v testování orální péče jsme průkopníky v používání „umělých úst“, které měří účinnost nových technologií. Dalším příkladem je používání matematických vzorců, založených na nutričním profilu potravin, které přesně vypočítají pH kočičí moči aniž by se prováděly testy na zvířatech.
  • Abychom majitele zvířat ujistili, že jsou naše terapeutická krmiva bezpečná a účinná, podporujeme studie, kde se využívají zvířata s přirozeně se vyskytujícím onemocněním. Neprovádíme žádné studie, kde bychom chirurgickou nebo nechirurgickou metodou způsobili nebo simulovali onemocnění.
  • Hill´s Pet Nutrition Center a ostatní externí zařízení, které Hill´s podporuje, musí splňovat nebo převyšovat všechny průmyslové regulační normy v rámci péče o zvířata. Pro tato externí zařízení, na kterých probíhají studie, jmenujeme a financujeme „zástupce zvířat“ (který zodpovídá za poskytování soucitné péče každému zvířeti),a který zvířatům poskytuje dostatek pohybu a sociálně obohacené prostředí.
  • S nadšením podporujeme a povzbuzujeme lidi k adopci psů a koček, kteří se již zúčastnili studií. Naléhavě žádáme nové majitele zvířat, aby se o nové zvíře naučili starat ještě před tím, než si ho vezmou domů.
  • Výsledky našich studií publikujeme, abychom zlepšili znalosti v nutriční péči a předešli tak zbytečnému opakování studií na psech a kočkách.
  • Hill´s používá pouze data z veřejně dostupných studií (nebo dříve publikovaných) nebo které byly provedeny v souladu s Global Animal Welfare Policy.
Bookmark and Share

[ ↑ skip to content ↑ ]